קטגוריות
דעה

גורם נזק גדול לשכניו

גם אני השכרתי לערבים! אמנם לפני למעלה מ-15 שנה, אבל בכל זאת.

בזמנו, לא הייתה בכך רבותא גדולה. פנה אלי מרצה באוניברסיטה שחיפש דירה עבור מאסטרנט ואישתו, זוג נעים הליכות. הגענו לעמק השווה על שכר הדירה וחתמנו על חוזה. מתוך למעלה מ-50 דיירי הבנין, אחד "הביע דאגה", אך לאחר שהבהרתי לו שבשמחה אשכיר לו את הדירה אם יציע לי יותר מהדיירים נראה לי שהתפוגגה דאגתו. אחרת אמרה לי שעלול "להיות להם לא נעים", הבהרתי לה שאלו הם דיירי, ואם יהיה להם "לא נעים", עורכי הדין שלי ידעו גם לדאוג לכך שאלו שיגרמו לכך יהיה "לא נעים". גם ממנה לא שמעתי יותר. אינני יודע אם שאר הדיירים היו מודעים כלל לעובדת היות הדיירים ערבים, ואם היה אכפת להם.

גם אז, גם כיום, שטר הבטחון וההכנסה מעניינים אותי יותר.