קטגוריות
דעה

15 אגורות של תהילה

סיפור ששמעתי מחבר

שכירה שמאסה בשכרה הנמוך, מעסיקה הנמוך ואולי גם בדימוי עצמי נמוך החליטה לבחון קריירה חלופית ביבוא. היא מצאה מוצר צריכה אותו ניתן ליבא לישראל בעלות נמוכה ב-15 אגורות מזה של אותו מוצר צריכה הזמין בארץ1. היא החליטה לייבא את אותו מוצר צריכה, וכיום היא מרוויחה פי x2, עובדת y שעות פחות, ושמחה בחלקה.

פער המחיר של אותו מוצר צריכה נובע, כמובן, מעלויות היצור הזולות יותר של המוצר בארץ המקור שלו, בין השאר מחוקי שכר מינימום ותעסוקת נוער גמישים יותר מבמקומתנו.

על פניו, סיפור נאה של יזמות. לא רק שיפרה נשואת הסיפור את מצבה, אלא מן הסתם גם יצרה פרנסה למספר אנשים נוספים (עמילי מכס, מובילים וכיו"ב), והורידה את עלותו של מוצר צריכה, שגם אם לא הגיעה ליצרן הסופי, העלה את הרווחים של המשתמשים בו מול הצרכן, ללא פגיעה כלכלית בצרכן.

עם זאת, מנקרת בראשי המחשבה, מה עם אותם אלו שיצרו ומיצרים את אותו מוצר צריכה בארץ?

 1. מדובר במחיר הסיטונאי, כמובן []
 2. לא זוכר את המספר המדוייק []
קטגוריות
דעה

הכן בריאותך לחורף

ההרצאה המצורפת היא מפברואר 2007, ומתיחסת לשפעת העופות (H5N1), אך נכונה גם לשפעת החזירים (H1N1).

להזכיר, השפעת הספרדית, בשנת 1918 גבתה בין 20 ל-50 מליון קורבנות. קרוב ל-100 שנים מאוחר יותר, לא נראה שלשלטונות יש תובנה גדולה יותר להתמודדות. תנועה בין יבשתית ובין מדינות היא הסיבה המרכזית להתפרצות גלובלית. ב-1918 היו אלו חיילים ששבו מהמלחמה. היום כמות הנוסעים גדולה יותר, אך במאה ה-15 הספיקו מספר עכברושים נושאי פשפשים בספינות מטען להפיץ את המגפה השחורה.
יש גם אופטימים:

ומה יהיה אצלנו? מן הסתם יקראו לקהילה להתגייס.

קטגוריות
אינטרנט

האספה הכללית של איגוד האינטרנט הישראלי

אני מניח כי ישיבת מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל הייתה דרמטית יותר, אבל ניחא.
כצפוי התכנסנו מאוחר (נחוצה כמות מינימלית של משתתפים לקיום אספה כללית).

 • רימון לוי ודורון שיקמוני מסרו את הדוח המילולי לשנת 2008. מעט ארכני לטעמי, וגלש מדי פעם מעבר לפעילות של השנה הקודמת. אך היות והיו לא מעט חברים חדשים יתכן כי היה בכך טעם. במהלך ההצגה הוצגו מספר טענות כלפי הועד המנהל:
 • הוצגו הדוחות הכספיים לנשת 2008
 • הוצג דוח המבקר
 • נערכות הצבעות על המשך פעילותם של רואה החשבון ומבקר האגודה, כמו גם על אישור הדוחות הכספיים ודוח המבקר.
  • במהלך ההצבעה נמתחה ביקורת על כך שלא נערך מכרז לתפקידים אלו מזה כ-3 שנים
 • נערכו הצעות על שינויים בתקנון:
  • הוגדל מספר חברי הועד המנהל מ-7 ל-9
  • האורכה תקופת פעילות חברי הועד משנתיים לשלוש
  • נדחתה ההצעה להעניק מעמד של "ידיד" למצטרף חדש למשך שנה – בה לא יוכל לבחור, להבחר או להשתתף באספה הכללית
  • נדחתה הצעה לקיים נסיעות לחו"ל רק במצב בו המזמין מחו"ל יצהיר בכתב כי נוכחות חבר חיונית

התאכזבתי ממבקרי הארגון. אנשים שסברתי שהם רציניים יותר תקפו את הארגון בצורה תוקפנית ועויינת, ויתרה מכך, לא עניינית. לא הכל שמח ותקין לטעמי. הארגון ותיק, וכמו לא מעט עמותות ותיקות, מעט מרוכז מדי בעצמו. עם זאת מדובר באנשים שכוונותיהם טובות ופעילותם חשובה ומועילה. יתכן כי הגיע הזמן כי איגוד האינטרנט יבחר לפעול יותר כמו רשם בלבד (בדומה ל-ICANN) ולא כאגודת האינטרנט. אישית אני מאמין כי לישראל נחוצה האגודה יותר מאשר רשם טכני בלבד, בעיקר לאור מצבו העגום של המחוקק בתחום. היות ואיש לא דרש לשנות את מטרות האגודה, יתכן כי לא היה כאן יותר מאשר ניסיון להתמקח על מחירי המתחמים.

בתחום עלויות המתחמים דרשו מספר משתתפים לדעת את העלות אותה משלמים רשמי המשנה לאיגוד. דרישה זו הייתה בעייני מגוכחת כפליים, מעבר לעובדה כי התקשרות ממין זה לא הייתה יכולה להתקיים עם האיגוד היה חושף את המספרים, כל מי שעיניים בקודקדו ומחשבון בטלפונו היה יכול לחשב את העלות הממוצעת למתחם ולדעת מה השוליים בהם מתפקדים הרשמים.

מהם איפה, התחומים בהם יכול איגוד האינטרנט להשתפר:

 • ידידי האירגון. מונח הידידים מקובל בעולם העמותות ליחידים וגופים המעוניינים לתרום ולקבל מידע המוגבל לחברים, ללא שותפות בתהליך קבלת ההחלטות. זהו מקור הכנסה נוסף, ומגדיל את חשיפת הארגון ושקיפות ללא העמסה על האספה הכללית.
 • פורום לחברי הארגון (הצעה שעלתה מהקהל): הגדלת האניטראקציה בין האיגוד לחברים והגברת המעורבות ביזימת פרויקטים או השתתפות בהם.
 • אובודסמן: לא מעט טענות נשמעו לגבי רשמי המשנה. אדם או גוף שיפעל במהירות לגבי סוגיות של תמחור ושרות מול רשמי המשנה.
 • איגוד 2.0: שיפור השימוש באתר וכלים מכוונים.

עם הזמן (והפוסטים הצפויים של שאר המשתתפים), מן הסתם יעלו רעיונות נוספים, ורצוי לא רק להציף אותם מול האיגוד אלא גם להשתתף בישומם.

קטגוריות
אינטרנט

טישטוש

שרות דוב עשה הטוש לקוראיו ולמשתתפי האספה הכלכלית של איגוד האינטרנט הישראלי 2009 בפרסמו את הראיון עם חברי הועד המנהל של איגוד האינטרנט בזמן קיומו של הכנס. התזמון והתוכן יכולים ליצור את הרושם שנעשה מחטף ב"מאבק".
המצטרפים החדשים באו ממגוון סיבות. חלקם מוטרדים מעלות רישום המתחמים, חלקם מרמת היעילות1 של רשמי המשנה וחלק מוטרדים מהעדר השקיפות של ניהול העמותה.
אני אישית באתי מתוך דאגה לסוגית החברות שבתקנון, שהוצע לשנותו כך שחבר חדש ימתין שנה עד לזמן בו יוכל לבחור ולהבחר. אין לי התנגדות עקרונית לסעיף זה, אך החלתו בזמן שסעיף מהותי נוסף2 משתנה ואיתו יכולה להשתנות מבנה הנהלת הארגון, נראתה לי שלא במקום.
חבל שגיא גרימלנד לא נשאר עד הסוף איתנו, והיה יכול להרחיב את הסיקור (כפי שעשה עידו קינן). חבל שגם חלק ניכר ממובילי הפעילות עזבו לפני ההצבעה על התקנון.

 1. או חוסר יעילות []
 2. הארכת זמן כהונתם של חברי הועד המנהל והרחבת הועד המנהל ל-9 חברים []
קטגוריות
דעה

יאאלה התלהמות

כותרת מכלכליסט:

science_rules

איזה פחד! טכנוקרטיה.

אופס. בעצם לא. אין כאן קריאה לביטול המערכת הדמוקרטית, אלא טענה בסיסית יותר:

מכיוון שאי אפשר לסמוך על הרצון החופשי של בני אדם, שאינו בהכרח מוביל אותם להחלטות הנכונות להם או לאחרים, יש להעביר חלק מכובד המשקל הזה לידי הרשויות; ומכיוון שאין שום סיבה להניח שברשויות – מהמחוקקים ועד הפקידים – יודעים לקבל החלטות נכונות, צריך להכניס לתמונה את המדענים. רק על סמך הידע שנצבר בתחומי המחקר השונים, טוען טראוט, באמת אפשר יהיה לגרום לבני אדם לשנות את העולם.

מדוע הכותרת ההיסטרית. האם הכותב חושב שקוראיו טיפשים1? כל מה שמתבקש הוא שפוליטיקאים יתנו משקל יתר לאנשי מקצוע שאינם סוקרי דעת קהל.

 1. ניתן לקרוא את התגובות ולהגיע למסקנות באופן אישי []